Ai có bios Dell Precision M4500 NAL22 LA-5573P cho e xin với ạ

TRUNG TÂM LAPTOP BLUE - TRƯỜNG CĐ NGHỀ TP.HCM_CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA MÁY TÍNH (LAPTOP/ MACBOOK)
Chương trình đào tạo Lớp phân tích mạch Laptop/ MacBook từ cơ bản đến chuyên sâu (cấp chứng chỉ kỹ thuật viên sửa chữa máy tính*)
Xem chi tiết

MinhTan

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
2,015
472
Dell Latitude E6510 NAL22 LA-5573P Schematic
Discrete VGA N10M/N10P NAL22/23/24
LA-5573P
BIOS Dell Precision M4500 NAL22 LA-5573P
NVIDIA Quadro FX 880M Graphics
QM57
 

Attachments

  • LA-5573P Schematic.pdf
    1.4 MB · Views: 0
  • M4500 Clear ME.zip
    2.5 MB · Views: 1
  • M4500 LA-5573P_4M.zip
    1.9 MB · Views: 1