Asus FX505DD Rev 2.0 Schematic, Boardview FX505DD Rev 2.0, BIOS FX505DD Rev 2.0

LAPTOP BLUE & TRƯỜNG CĐ NGHỀ TP.HCM_ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU: KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA LAPTOP | KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA MACBOOK.
CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU PHẦN CỨNG MÁY TÍNH, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM NGAY SAU KHI NHẬN CHỨNG CHỈ KỸ THUẬT VIÊN.
Xem chi tiết

MinhTan

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
2,270
597
FX505DD Rev 2.0
 

Attachments

 • BoardView FX505DD.pdf
  5.7 MB · Views: 0
 • FX505DD REV2.0 Schematic.pdf
  4.1 MB · Views: 0

Lương Ngô

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
623
191

Asus FX505DD BIOS backup​

Asus FX505DD BIOS (tách hãng)​

 

Attachments

 • Asus FX505DD BIOS BACKUP.rar
  4.7 MB · Views: 0
 • FX505DD-AS Server.rar
  4.6 MB · Views: 1