cho em xin Sơ đồ chân chép ROM nguồn I/O KB9012qf Laptpop Dell 15R-5521 (LA-9982P) rev 3.0 (a02)

TRUNG TÂM LAPTOP BLUE - TRƯỜNG CĐ NGHỀ TP.HCM_CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA MÁY TÍNH (LAPTOP/ MACBOOK)
Chương trình đào tạo Lớp phân tích mạch Laptop/ MacBook từ cơ bản đến chuyên sâu (cấp chứng chỉ kỹ thuật viên sửa chữa máy tính*)
Xem chi tiết
Oct 28, 2021
21
1
cho em xin Sơ đồ chân chép ROM nguồn I/O KB9012 Laptpop Dell 15R-5521 (LA-9982P) rev 3.0 (a02) và file nạp ạ em tìm trên mạng không thấy ạ