Dell Latitude 3440 13221-SA dl340 hw x00 mb 0315a Schematic, BIOS Dell Latitude 3440 13221-SA

TRUNG TÂM LAPTOP BLUE - TRƯỜNG CĐ NGHỀ TP.HCM_CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA MÁY TÍNH (LAPTOP/ MACBOOK)
Chương trình đào tạo Lớp phân tích mạch Laptop/ MacBook từ cơ bản đến chuyên sâu (cấp chứng chỉ kỹ thuật viên sửa chữa máy tính*)
Xem chi tiết

MinhTan

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
2,126
487
Dell Latitude 3440 13221-SA dl340 hw x00 mb 0315a Schematic
BIOS Dell Latitude 3440 13221-SA (Fiel new hãng)
Core i3-4005U
 

MinhTan

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
2,126
487
BIOS Dell Latitude 3440
Intel Core i5-4200U (Dual Core , 1.60GHz, 3M cache, 15W)
File new hãng
 

Attachments

 • New 3440a08 i5.zip
  4.5 MB · Views: 0

MinhTan

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
2,126
487
BIOS Dell Latitude 3440 3221-SA dl340
Intel Core i5-4210U
 

Attachments

 • New 3440a08 i5.zip
  4.5 MB · Views: 0

MinhTan

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
2,126
487
BIOS Dell Latitude 3440 3221-SA dl340
Intel Core i5-4210U
File New
 

Attachments

 • BIOS New 3440.zip
  4.5 MB · Views: 0

MinhTan

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
2,126
487
BIOS Dell Latitude 3440 3221-SA dl340
Intel Core i5-4010U
File New
 

Attachments

 • File New 3440 4010u.zip
  4.5 MB · Views: 0