HP Pavilion x360 - 11-ad022tu 16870-1 Knickks1.0 kbl_uma 448.0C304.0011

TRUNG TÂM LAPTOP BLUE - TRƯỜNG CĐ NGHỀ TP.HCM_CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA MÁY TÍNH (LAPTOP/ MACBOOK)
Chương trình đào tạo Lớp phân tích mạch Laptop/ MacBook từ cơ bản đến chuyên sâu (cấp chứng chỉ kỹ thuật viên sửa chữa máy tính*)
Xem chi tiết

MinhTan

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
1,562
252
BIOS HP Pavilion x360 - 11-ad022tu 16870-1
BIOS HP Pavilion x360 Convertible 11-ad0xx
16870-1 Knickks1.0 kbl_uma 448.0C304.0011
Clea ME
8CG7440341
0830E
 

Attachments

  • build.zip
    5 MB · Views: 1
  • 16870-1 Backup.zip
    5.2 MB · Views: 1

MinhTan

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
1,562
252

HP Pavilion x360 - 11-ad031tu 16870-1

8CG7457K0W

Clear ME
 

Attachments

  • build.zip
    4.9 MB · Views: 2