Phí duy trì forum _VIP Uppgrades

TRUNG TÂM LAPTOP BLUE - TRƯỜNG CĐ NGHỀ TP.HCM_CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA MÁY TÍNH (LAPTOP/ MACBOOK)
Chương trình đào tạo Lớp phân tích mạch Laptop/ MacBook từ cơ bản đến chuyên sâu (cấp chứng chỉ kỹ thuật viên sửa chữa máy tính*)
Xem chi tiết

admin

Administrator
Supporter
Oct 8, 2021
91
17
 • Chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ và hỗ trợ nhanh nhất có thể trong khả năng cho phép đối với các tài khoản đang là VIP.
 • Tùy thuộc vào quỹ thời gian mà ban quản trị có quyền từ chối hỗ trợ tài khoản không là VIP.
 • Tuy mục đích của forum là là trao đổi và hỗ trợ nhưng chúng tôi vẫn cần có những chi phí nhất định để duy trì forum.
 • Chỉ những thành viên VIP mới đủ quyền tải tài liệu có thời hạn và các quyền lợi khác * .
 • Khi bạn nâng cấp tài khoản có thời hạn lên VIP Upgrades thì đây là phí mà chúng tôi dùng chi phí để duy trì forum.
 • Học viên tham giac lớp Kỹ Thuật Viên sửa Laptop thuộc trung tâm Laptop Blue và trường Cao đẳng nghề TP.HCM từ sau tháng 11/2021 sẽ được tặng Vip 12 tháng.
 • Học viên tham giac tự do không cấp chứng chỉ đào tạo từ sau tháng 11/2021 sẽ được tặng Vip 03 tháng khi tham gia học lớp Laptop cơ bản, VIP 03 tháng cho lớp Laptop nâng cao.
 • Các bạn không phải là học viên Laptop Blue nếu có nhu cầu vui lòng nâng cấp tài khoản để có các quyền lợi.
 • Để nâng cấp tài khoản có thời hạn thì sau khi đăng nhập vui lòng vào VIP Upgrades .
 • Các tài liệu nằm trong mục Computer Technical Support có phí trực tiếp cho từng tài liệu, đây là tài liệu do Laptop Blue viết, phí giảm 50% cho các đối tượng đã/ đang là học viên của Laptop Blue.
Ban quản trị!
 
Last edited by a moderator:
 • Like
Reactions: quyctxh and ktv2803