Tài khoản VIP _VIP Uppgrades.

TRUNG TÂM LAPTOP BLUE - TRƯỜNG CĐ NGHỀ TP.HCM_CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA MÁY TÍNH (LAPTOP/ MACBOOK)
Chương trình đào tạo Lớp phân tích mạch Laptop/ MacBook từ cơ bản đến chuyên sâu (cấp chứng chỉ kỹ thuật viên sửa chữa máy tính*)
Xem chi tiết

admin

Administrator
Supporter
Oct 8, 2021
141
32
 • Chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ và hỗ trợ nhanh nhất có thể trong khả năng cho phép đối với các tài khoản đang là VIP.
 • Tùy thuộc vào quỹ thời gian mà ban quản trị có quyền từ chối hỗ trợ tài khoản không là VIP.
 • Tuy mục đích của forum là là trao đổi và hỗ trợ nhưng chúng tôi vẫn cần có những chi phí nhất định để duy trì forum.
 • Chỉ những thành viên VIP mới đủ quyền tải tài liệu có thời hạn và các quyền lợi khác * .
 • Khi bạn nâng cấp tài khoản có thời hạn lên VIP Upgrades thì đây là phí mà chúng tôi dùng chi phí để duy trì forum.
 • Học viên tham gia lớp Kỹ Thuật Viên sửa Laptop thuộc trung tâm Laptop Blue và trường Cao đẳng nghề TP.HCM từ sau tháng 11/2021 sẽ được tặng Vip 12 tháng. (Gửi User đăng nhập nào trong lớp để nhận VIP, thời gian đăng ký nhận VIP là trong khoảng thời gian tham gia học).
 • Học viên tham gia tự do không cấp chứng chỉ đào tạo từ sau tháng 11/2021 sẽ được tặng Vip 03 tháng khi tham gia học lớp Laptop cơ bản, VIP 03 tháng cho lớp Laptop nâng cao.
 • Các bạn không phải là học viên Laptop Blue nếu có nhu cầu vui lòng nâng cấp tài khoản để có các quyền lợi.
 • Để nâng cấp tài khoản có thời hạn thì sau khi đăng nhập vui lòng vào VIP Upgrades .
 • Các tài liệu nằm trong mục Computer Technical Support có phí trực tiếp cho từng tài liệu, đây là tài liệu do Laptop Blue viết, phí giảm 50% cho các đối tượng đã/ đang là học viên của Laptop Blue.
* Nội dung quy chế có thể được thay đổi mà không cần thông báo.
Ban quản trị!

1666402782073.png
 
Last edited by a moderator:
 • Like
Reactions: quyctxh and ktv2803