Forum list

TRUNG TÂM LAPTOP BLUE - TRƯỜNG CĐ NGHỀ TP.HCM_CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA MÁY TÍNH (LAPTOP/ MACBOOK)
Chương trình đào tạo Lớp phân tích mạch Laptop/ MacBook từ cơ bản đến chuyên sâu (cấp chứng chỉ kỹ thuật viên sửa chữa máy tính*)
Xem chi tiết

Quy chế_các điều cần biết khi tham gia diễn đàn.

Công bố _Nội quy và hướng dẫn viết bài.
3
3
Threads
3
Messages
3

PC_Laptop Repair New

Nơi đăng bài yêu cầu hỗ trợ các pan bệnh_Boardview_Schematics_ BIOS....
741
2.4K
Threads
741
Messages
2.4K

Computer Hardware Solution New

Tài liệu sửa chữa các bệnh cụ thể có phí giảm 50% cho học viên.
34
54
Threads
34
Messages
54

Software New

Các phần mềm hỗ trợ sửa chữa máy tính.
11
15
Threads
11
Messages
15
  • admin