TRUNG TÂM LAPTOP BLUE - TRƯỜNG CĐ NGHỀ TP.HCM_CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA MÁY TÍNH (LAPTOP/ MACBOOK)
Chương trình đào tạo Lớp phân tích mạch Laptop/ MacBook từ cơ bản đến chuyên sâu (cấp chứng chỉ kỹ thuật viên sửa chữa máy tính*)
Xem chi tiết
Lương Ngô
Reaction score
104

Joined
Last seen
Viewing thread asus x507ma an dòng 0.22

Profile posts Latest activity Postings About

  • There are no messages on Lương Ngô's profile yet.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…