BIOS Dell G3 3500 19795-1 gen 10 không nhập được service tag mong ad giup đỡ

LAPTOP BLUE & TRƯỜNG CĐ NGHỀ TP.HCM_ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU: KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA LAPTOP | KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA MACBOOK.
CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU PHẦN CỨNG MÁY TÍNH, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM NGAY SAU KHI NHẬN CHỨNG CHỈ KỸ THUẬT VIÊN.
Xem chi tiết
Nov 21, 2021
19
6
em gặp con dell g3 -5300 chép bios lại thì chạy. nhưng bios la bios new nên khi nhập service tag thì không cho. và không lưu. khi nhấn alt +f thì cũng nhập ok nhưng không lưu. anh em diễn đàn và admin có cách fix xin chỉ giáo em với
 

MinhTan

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
2,424
695
em gặp con dell g3 -5300 chép bios lại thì chạy. nhưng bios la bios new nên khi nhập service tag thì không cho. và không lưu. khi nhấn alt +f thì cũng nhập ok nhưng không lưu. anh em diễn đàn và admin có cách fix xin chỉ giáo em với
Gửi BIOS No Tag, BIOS bakup và Service Tag máy mình xem.
 
Nov 21, 2021
19
6
bios đó là biul từ bios hãng. chưa service lên hình nhanh còn service máy là J3PF203
 

Attachments

  • G3_3500_G5_5500_1.15.0.(8MB).rom
    8 MB · Views: 7
  • G3_3500_G5_5500_1.15.0.(16MB).rom
    16 MB · Views: 5
  • Like
Reactions: MinhTan