Cho e xin phần mềm clear bios

TRUNG TÂM LAPTOP BLUE - TRƯỜNG CĐ NGHỀ TP.HCM_CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA MÁY TÍNH (LAPTOP/ MACBOOK)
Chương trình đào tạo Lớp phân tích mạch Laptop/ MacBook từ cơ bản đến chuyên sâu (cấp chứng chỉ kỹ thuật viên sửa chữa máy tính*)
Xem chi tiết

MinhTan

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
1,883
344
UEFITool_0.28.0_win32
 

Attachments

  • UEFITool_0.28.0_win32.zip
    7 MB · Views: 0

MinhTan

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
1,883
344
Flash Image Tool 11.8.50.3460 111
 

Attachments

  • Flash Image Tool 11.8.50.3460 111.rar
    5.1 MB · Views: 1

MinhTan

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
1,883
344
Flash Image Tool 10.0.46.1002
 

Attachments

  • Flash Image Tool 10.0.46.1002.zip
    1.4 MB · Views: 1