Dell 5530 mất nguồn ram nhờ mọi người giúp đỡ !!!

TRUNG TÂM LAPTOP BLUE - TRƯỜNG CĐ NGHỀ TP.HCM_CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA MÁY TÍNH (LAPTOP/ MACBOOK)
Chương trình đào tạo Lớp phân tích mạch Laptop/ MacBook từ cơ bản đến chuyên sâu (cấp chứng chỉ kỹ thuật viên sửa chữa máy tính*)
Xem chi tiết
Dec 7, 2021
42
11
Em nhận máy dell E5530 trong tình trạng kích nguồn ăn dòng 0.2
Bung máy kiểm tra sơ bộ đo thấy các nguồn 3v5v, 1.05v 1.8v nguồn sau qua fet chuyển đã ok. Đo nguồn ram có 0.2v. Nghi lỗi nguồn ram nhưng khi tháo CPU ra kích nguồn thì nguồn ram lại có đủ 1.5v, lắp CPU vào thì nguồn ram lại xụt về 0.2v. Thay thử CPU khác tình trạng không đổi, kiểm tra nguồn qua fet chuyển cũng không có dấu hiệu chạm chập. Trước em cũng có gặp 1 con tình trạng tương tự đã thay đủ ic fet tụ lọc nhưng không được, main này em chưa thay vì sợ bệnh cũng giống máy trước. Ae ai đã xử lý qua bệnh như này cho em xin góp ý với, Em cảm ơn !!!
 

MinhTan

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
2,015
472
Em nhận máy dell E5530 trong tình trạng kích nguồn ăn dòng 0.2
Bung máy kiểm tra sơ bộ đo thấy các nguồn 3v5v, 1.05v 1.8v nguồn sau qua fet chuyển đã ok. Đo nguồn ram có 0.2v. Nghi lỗi nguồn ram nhưng khi tháo CPU ra kích nguồn thì nguồn ram lại có đủ 1.5v, lắp CPU vào thì nguồn ram lại xụt về 0.2v. Thay thử CPU khác tình trạng không đổi, kiểm tra nguồn qua fet chuyển cũng không có dấu hiệu chạm chập. Trước em cũng có gặp 1 con tình trạng tương tự đã thay đủ ic fet tụ lọc nhưng không được, main này em chưa thay vì sợ bệnh cũng giống máy trước. Ae ai đã xử lý qua bệnh như này cho em xin góp ý với, Em cảm ơn !!!
Chưa thấy thông tin chi tiết điều kiện cho nic nguồn RAM bạn.
 
Oct 25, 2021
56
8
Em nhận máy dell E5530 trong tình trạng kích nguồn ăn dòng 0.2
Bung máy kiểm tra sơ bộ đo thấy các nguồn 3v5v, 1.05v 1.8v nguồn sau qua fet chuyển đã ok. Đo nguồn ram có 0.2v. Nghi lỗi nguồn ram nhưng khi tháo CPU ra kích nguồn thì nguồn ram lại có đủ 1.5v, lắp CPU vào thì nguồn ram lại xụt về 0.2v. Thay thử CPU khác tình trạng không đổi, kiểm tra nguồn qua fet chuyển cũng không có dấu hiệu chạm chập. Trước em cũng có gặp 1 con tình trạng tương tự đã thay đủ ic fet tụ lọc nhưng không được, main này em chưa thay vì sợ bệnh cũng giống máy trước. Ae ai đã xử lý qua bệnh như này cho em xin góp ý với, Em cảm ơn !!!
Tình trạng y như bài viết ạ.