bios suface pro 7 treo logo

LAPTOP BLUE & TRƯỜNG CĐ NGHỀ TP.HCM_ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU: KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA LAPTOP | KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA MACBOOK.
CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU PHẦN CỨNG MÁY TÍNH, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM NGAY SAU KHI NHẬN CHỨNG CHỈ KỸ THUẬT VIÊN.
Xem chi tiết
B

biencodon

Guest

Attachments

  • W25Q128FWXXXG@SOIC8_20230323_160338 pro 7 treo logo.BIN
    16 MB · Views: 4
  • z4205603649891_5dd2355e64a81531e2eba4df12f24a10.jpg
    z4205603649891_5dd2355e64a81531e2eba4df12f24a10.jpg
    449.9 KB · Views: 4