Dell Latitude 3440 13221-SA dl340 hw x00 mb 0315a Schematic, BIOS Dell Latitude 3440 13221-SA

LAPTOP BLUE & TRƯỜNG CĐ NGHỀ TP.HCM_ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU: KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA LAPTOP | KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA MACBOOK.
CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU PHẦN CỨNG MÁY TÍNH, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM NGAY SAU KHI NHẬN CHỨNG CHỈ KỸ THUẬT VIÊN.
Xem chi tiết

MinhTan

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
2,425
686
Dell Latitude 3440 13221-SA dl340 hw x00 mb 0315a Schematic
BIOS Dell Latitude 3440 13221-SA (Fiel new hãng)
Core i3-4005U
 

MinhTan

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
2,425
686
BIOS Dell Latitude 3440
Intel Core i5-4200U (Dual Core , 1.60GHz, 3M cache, 15W)
File new hãng
 

Attachments

 • New 3440a08 i5.zip
  4.5 MB · Views: 0

MinhTan

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
2,425
686
BIOS Dell Latitude 3440 3221-SA dl340
Intel Core i5-4210U
 

Attachments

 • New 3440a08 i5.zip
  4.5 MB · Views: 0

MinhTan

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
2,425
686
BIOS Dell Latitude 3440 3221-SA dl340
Intel Core i5-4210U
File New
 

Attachments

 • BIOS New 3440.zip
  4.5 MB · Views: 0

MinhTan

Moderator
Supporter
Oct 25, 2021
2,425
686
BIOS Dell Latitude 3440 3221-SA dl340
Intel Core i5-4010U
File New
 

Attachments

 • File New 3440 4010u.zip
  4.5 MB · Views: 0